نشر فردا
مقالات چاپ سابلیمیشن
مقالات آموزشی برای ورود به بازار کار و اخبار بروز برای همگام بودن با صنعت چاپ سابلیمیشن در ایران و جهان.