نشر فردا

چاپ و نشر - نشر فردا

چاپ و نشر
مقالات آموزشی و خبری پیرامون صنعت چاپ و نشر شامل مباحث پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ به صورت متمرکز برای علاقه مندان و فعالان شاغل در این صنعت.