نشر فردا
مقالات چاپ سیلک اسکرین
مقالات آموزشی برای ورود به بازار کار و اخبار بروز برای همگام بودن با صنعت چاپ سیلک اسکرین در ایران و جهان.