نشر فردا
مقالات چاپ ژلاتینی
مقالات آموزشی برای ورود به بازار کار و اخبار بروز برای همگام بودن با صنعت چاپ ژلاتینی در ایران و جهان.