نشر فردا
مقالات کارت ویزیت
مقالاتی جامع در رابطه با بنیاد کارت ویزیت های تبلیغاتی، آموزش نکات طراحی آن و استراتژی های پخش و جذب مخاطب توسط شیوه کارت ویزیت تبلیغاتی.